יצירת קשר

מערכות גינון מתקדמות בע”מ. מושב מבוא ביתר, מיקוד 99878, טלפון: 02-6436408

ריצארד רוזנבאום

טלפון: 052-2879654

rozenbaumf@012.net.il

סופי רוזנבאום

טלפון: 054-3367740

sophie_r@012.net.il